COSDRU อบรมการเตรียมกากกาแฟสำหรับทำสบู่


 

COSDRU อบรมการเตรียมกากกาแฟสำหรับทำสบู่


วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมกากกาแฟสำหรับทำสบู่" ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านบางกระสอบ หมู่ที่ 2 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 144

แชร์ข้อมูล ::