การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 /2561


 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 /2561


การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 1 /2561

วันศุกร์ที่ 27  เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น.

ณ  ห้องประชุม  1712  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 222

แชร์ข้อมูล ::