ผู้บริหาร มรธ.ประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว.


 

ผู้บริหาร มรธ.ประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว.


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี ร่วมประชุมรับฟังการแถลงนโยบาย และการมอบนโยบายจากศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมนพมาศ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::