อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง


 

อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง" ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 1116 อาคาร 1 ชั้น 11  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 53

แชร์ข้อมูล ::