มรธ.ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


 

มรธ.ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 96

แชร์ข้อมูล ::