โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 


 

โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา ณ โรงอาหาร อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนี้อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมวจก.แซ่บสะท้านทรวง และทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมตำปากอ้า ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม ตำมั่ว ยั่วทุกครก รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมแซ่บซ่า ปลาร้าด้วย ทีม ตำม่วน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คณพศ นิจสิริภัช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายบุญชัย จันทร์สมิตมาส เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ นางปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะแข่งขัน


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 117

แชร์ข้อมูล ::