พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชนนีพันปีหลวง


 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชนนีพันปีหลวง


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวทวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงถึงความจงรักษ์ภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงแผ่พระเมตตาบารมี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 76

แชร์ข้อมูล ::