วจก. จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เขตบางกอกใหญ่


 

วจก. จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เขตบางกอกใหญ่


เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะวิทยการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เขตบางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 66

แชร์ข้อมูล ::