โครงการเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย


 

โครงการเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย


อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๘ เมษายน ในการนี้นายไตรรัตน์ ร่วมดำริห์ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสร่วมถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 578

แชร์ข้อมูล ::