การใช้ social media เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้ชุมชน


 

การใช้ social media เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้ชุมชน


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และอาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร พร้อมนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ social media มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับการทำการค้าของชุมชน : ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาลย์ แสนสุข programmer บริษัท Bizpotential มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจและผู้ประกอบการในชุมชน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT บ้านบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 118

แชร์ข้อมูล ::