โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการลด คัดแยกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 79

แชร์ข้อมูล ::