โครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมมะสู่ดวงใจ”ปิดเทอม เปิดธรรม รุ่นที่ ๙


 

โครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมมะสู่ดวงใจ”ปิดเทอม เปิดธรรม รุ่นที่ ๙


อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกิจกรรมภายในวันที่ ๗ เมษายน ได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จากท่าน้ำศิริราชมายังวัดระฆังโฆสิตาราม และร่วมเป็นพิธีกรดำเนินงานในโครงการบรรพชาสามเณร “ธรรมมะสู่ดวงใจ”ปิดเทอม เปิดธรรม รุ่นที่ ๙ และในวันที่ ๘ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ได้นำชุดการแสดงเพลงพื้นบ้านเข้าร่วม ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์โรงเรียนโฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 395

แชร์ข้อมูล ::