5 นศ.มรธ.เข้ารับทุนการศึกษาจากวัดหงส์รัตนาราม


 

5 นศ.มรธ.เข้ารับทุนการศึกษาจากวัดหงส์รัตนาราม


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 5 ราย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ นางสาวอรุณศรี ยิ่งรุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายอนันต์  คำเขียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายทีปกร กลั่นมาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณะวิทยาการจัดการ นายอดิศักดิ์ แก้วบาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปี 2563 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาทจากวัดหงส์รัตนาราม โดยมีพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้า วัดหงส์รัตนาราม 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::