สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนปริญญาโทระดับบัณฑิตศึกษา


 

สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนปริญญาโทระดับบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) โดยมี ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ให้เกียรติเป็นกรรมการในการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 2120 อาคาร 2 ชั้น 12 


แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 118

แชร์ข้อมูล ::