มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 


 

มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 433

แชร์ข้อมูล ::