บวร On Tour ย่านกะดีจีน


 

บวร On Tour ย่านกะดีจีน


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้นำการแสดง ชุดกระตั้วแทงเสือ และเพลงพื้นบ้านวิพิธทัศนา ท่องเที่ยวย่านกะดีจีน เข้าร่วมจัดกิจกรรม บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.30 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 102

แชร์ข้อมูล ::