โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2563


 

โครงการถวายเทียนพรรษา ปี 2563


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา พร้อมองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรทั้ง 4 คณะร่วมดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาแด่ตัวแทนพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณ วรวิหาร วัดประดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร วัดทองบน วัดบุปผาราม วรวิหาร โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชต้นเทียนพรรษา ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::