คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย


 

คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครบรอบ 72 ปี ณ ลานพิกุลจัน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย  


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 118

แชร์ข้อมูล ::