โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณจตุพล ชมภูนิช มาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีท่านรองอธิการบดี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 279

แชร์ข้อมูล ::