ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ


 

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 ก่อนเปิดภาคเรียน และออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประประธานในการประชุม ในการนี้ รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดีฯ ให้เกียรติชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 และการขอกำหนดตำแหน่ง (เกณฑ์ใหม่) พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่คณบดีในโอกาสดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุมศรีเจริญ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 141

แชร์ข้อมูล ::