อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต


 

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  โดยมี ผศ.พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 184

แชร์ข้อมูล ::