อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการ


 

อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการ


เมื่อวันที่  20-21  มิถุนายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับช่างซ่อมบริการในชุมชน  โดยมีคุณนคร กันอรุณ ผู้จัดการร้านนคร เซอร์วิส และผศ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ณ ห้อง 1402 อาคาร 14 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::