อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-การคิดและการตัดสินใจ


 

อบรมรายวิชาศึกษาทั่วไป-การคิดและการตัดสินใจ


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  โดยมี ผศ.ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 186

แชร์ข้อมูล ::