มรธ.เตรียมพร้อมสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม


 

มรธ.เตรียมพร้อมสถานที่ต้อนรับเปิดเทอม


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ควบคุมการเข้าออกสถานที่ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดสถานที่นั่งเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อาทิ ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ห้องน้ำ โรงอาหาร

ขอให้ท่านผู้ปกครอง และนักศึกษา มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือนักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสุขอนามัยที่ดีร่วมกัน


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 147

แชร์ข้อมูล ::