เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์


 

เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แอนนา พายุพัด คุณธนวรรณ มั่นอ่วม และทีมงาน E-learning เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::