มรธ. ประชุมคณะกรรมการบริกหารงานบุคคล


 

มรธ. ประชุมคณะกรรมการบริกหารงานบุคคล


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5    


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี