มรธ.สมุทรปราการ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19


 

มรธ.สมุทรปราการ ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกห้อง ทุกอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงให้ปิดทำการทั้งกรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 โดยให้คณาจารย์ดำเนินการในเรื่องการจัดทำบทเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา ที่จะสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานที่บ้านได้ โดยหน่วยงานที่มีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนให้บุคลากรมาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่ให้เกิดผลเสียหายต่องานราชการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 428

แชร์ข้อมูล ::