อบรมการขออนุญาตผลิตอาหาร และขอเลข อย. ออนไลน์


 

อบรมการขออนุญาตผลิตอาหาร และขอเลข อย. ออนไลน์


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง "การขออนุญาตผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ออนไลน์" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรวรรณ อยู่ดี QA&QC Manager บริษัท R&B FOOD SUPPLY จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายอาหารเบื้องต้น และถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอเลข อย. ออนไลน์ให้นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::