อบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทย


 

อบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทย


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการประกอบอาหารไทยและขนมไทย วิทยากรโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ (เชฟน้อย) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 119

แชร์ข้อมูล ::