วจก. ประชุมบุคลากร 1/63


 

วจก. ประชุมบุคลากร 1/63


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563   ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 106

แชร์ข้อมูล ::