มรธ.ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกคณาจารย์-บุคลากร-นศ.


 

มรธ.ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกคณาจารย์-บุคลากร-นศ.


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 189

แชร์ข้อมูล ::