โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิชาการ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิชาการ


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวิชาการ

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 546 ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมค่ะ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 372

แชร์ข้อมูล ::