นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


 

นศ.มรธ. ร่วมคัดเลือก นศ. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา นำ นายธนาวรรธ จรานัย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (สถานศึกษาขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::