ดูงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์องค์กรไอคอนสยาม


 

ดูงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์องค์กรไอคอนสยาม


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์องค์กร ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสื่อและกิจกรรมที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์องค์กร เสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารแบรนด์องค์กร และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบวิชาชีพต่อไปได้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 124

แชร์ข้อมูล ::