สนอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี


 

สนอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี


เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) โดยมี รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 433

แชร์ข้อมูล ::