อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ


 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธวิถีไทย โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดกรวยหน้าบรมฉายาลักษณ์ พร้อมคณะคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายธรรมเรื่อง "เรื่องวิถีพุทธวิถีไทยเนื่องในวันมาฆบูชาที่ควรนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน" โดย พระเมธีวราลังการ (ไพคิดธัมมินโท ป.ธ.9) ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 126

แชร์ข้อมูล ::