บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารธุรกิจกับงานบัญชี


 

บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารธุรกิจกับงานบัญชี


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร พร้อมด้วย อ.บัณฑิตา สุขเจริญ ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อการบริหารธุรกิจกับงานบัญชี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนธุรกิจ ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 203

แชร์ข้อมูล ::