โครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ


 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาและการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 138

แชร์ข้อมูล ::