นศ.ศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน


 

นศ.ศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงภาคสนามศึกษาวิชารูปแบบไทยในงานดิจิทัล เพื่อออกแบบสื่อ ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ โดยมี ผศ.วัฒนชัย ชูมาก ผู้ร่วมพัฒนาบ้านขุนสมุทรจีนตั้งแต่ 2547 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้นำชมและอธิบายความเป็นมาให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 120

แชร์ข้อมูล ::