นศ.มรธ.สป.ร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ


 

นศ.มรธ.สป.ร่วมปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันปลูกต้นไม้พัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 146

แชร์ข้อมูล ::