รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก


 

รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก นำโดย อาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมเดินรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกพร้อมแจกถุงผ้าเพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติก ณ ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 129

แชร์ข้อมูล ::