14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


 

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ


กำหนดการโครงการวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี