นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561


 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศ อันดับที่ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561


นางสาววิวิศนา หาเพิ่มพูน และนายวีรยุทธ ทรัพย์สิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อทีม “จับไก่” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานประกวดชนช้างกราฟิก ครั้งที่ 3 ปี 2561 จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 417

แชร์ข้อมูล ::