มรธ.ร่วมเสวนาและประชุมชี้แจง ITA 2020 


 

มรธ.ร่วมเสวนาและประชุมชี้แจง ITA 2020 


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ตัวแทนจากหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการเสวนาและประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส" ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับการประเมินในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 2,403 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 101

แชร์ข้อมูล ::