สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำคลิปข่าวด้วยมือถือ


 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำคลิปข่าวด้วยมือถือ


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำคลิปข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ พร้อมทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำคลิปข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ ณ หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 124

แชร์ข้อมูล ::