ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ OKRs


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ OKRs


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ OKRs เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษา" โดยมีนายกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKR เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 414

แชร์ข้อมูล ::