นศ.มรธ.ได้รางวัลชมเชยรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา


 

นศ.มรธ.ได้รางวัลชมเชยรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นางสาวสุภาวดี เพชรคง นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าพบผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชมเชย (กระทรวงศึกษาธิการ) ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 125

แชร์ข้อมูล ::