นศ.มรธ.คว้า1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัย


 

นศ.มรธ.คว้า1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงกีฬามหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 9-19 มกราคม 2563 นักกีฬาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The sun game 2020 " ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

ผลการแข่งขัน กีฬายูยิตสู นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ 1 เหรียญเงิน จากนางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 ประเภทต่อสู้ contact รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 48 กิโลกรัม และเหรียญทองแดง จากนายนราเศก มรรครัตน์โส นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 ประเภทต่อสู้ชาย  (fighting system ) น้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม นายเอกพิสิทธิ์ แดงสีสุข นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุสาหกรรมชั้นปีที่ 2 ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนัก 94 กิโลกรัมขึ้นไป และนายศุภกิตต์ ปลื้มอิ่ม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1 ( 2 เหรียญทองแดง) ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 94 กิโลกรัม และประเภทต่อสู้ Contact รุ่นน้ำหนัก 77 กิโลกรัมขึ้นไป 

 

ที่มาภาพ : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::