ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563


เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2563 ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งการประชุมมีการจัดทำแผนของงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2563 ได้แก่ แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก


ที่มารูปภาพ : สถาบันวิจัยเเละพัฒนา


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 136

แชร์ข้อมูล ::