โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยุวชนอาสาฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยุวชนอาสาฯ


วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยุวชนอาสาเพื่อสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้แก่นักศึกษา จำนวน 200 คน โดยคณะวิทยากรจากรัฐสภา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษา 2 คนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวชนอาสาเพื่อต่อยอดความรักและความสามัคคีสู่โรงเรียนและชุมชนต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ ฮิลล์ไซค์คันทรีโฮล์ม รีสอร์ทและสปา จ.ปราจีนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::